Styrelse 2018

 

Ordförande              Gun Bjelkholm (Brytstugan)                                    gun.bjelkholm@comhem.se
Kassör                       Jonas Nilsson (Ättekulla)                                            joni1002@hotmail.se
Sekreterare              Kjell-Åke Törnkvist (Örby)                                          kjell.laila@gmail.com

Vice Ordförande     Lars Malmros (Lundsbäck)                                        malmros@comhem.se
Vice sekreterare      Ingrid Svensson (Närlunda)                                      svensson.ingrid60@gmail.com

Ledamot                   Bo-Arne Andersson (Fredriksdal Västra)               bo-a.andersson@telia.com
Ledamot                   Catarina Bertram (Senderöd)                                  catarina@senderod.com

Suppleant 1              Charolina Klintberg (Tornet)                                    charolina.klintberg@gmail.com
Suppleant 2             Tina Wickman (Ringstorp)                                        wickmantina@gmail.com