Representanter

Ordförande
Maria Winberg Nordström (L)

Vice Ordförande 
Ali Shibl (S)

Tjänstemän
Pia Anderberg (MEX)
Martin Trellman (MEX)

Från SAMO
Gun Bjelkholm (Brytstugan)
Jonas Nilsson (Ättekulla)
Lars Malmros (Lundsbäck)
Kjell- Åke Törnkvist (Örby)
Catarina Bertram (Senderöd)

Möte under året

13 februari
8 maj
18 september
13 november